I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

October 26, 2017

Bài soạn thuyết trình tại trại Vạn Hạnh 2 Hải ngoại. 

THỊ NGUYỆN

            Trước hết, chúng ta nhận định "tùy duyên bất biến" là một nguyên tắc khảo sát về thái độ sống hay cũng có thể nói là "nhân sinh quan" mà mọi người, đều áp dụng trong cuộc sống tùy theo cách này...

March 2, 2016

Chúng ta hiện sống trong một xã hội đa văn hóa, nào là người Âu, người Á, người Mỹ; nào là Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo, và Phật giáo v.v... Sự chung sống trong cùng một môi trường thường nẩy sinh sự tò mò, tìm hiểu, và so sánh giữa các chủng tộc...

November 3, 2015

Người con trai đưa cha già vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không dấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.

Ắn xong, anh con trai không một...

August 12, 2015

            Cúng Dường và Bố Thí về hình thức thì giống nhau nghĩa là có người cho, có vật cho và có người nhận, nhưng đối tượng thì có khác, vì với Cúng dường người nhận là Tam Bảo, còn Bố thí thì người nhận là chúng sanh. Người cho phải sở hữu vật cho, như thế mới gọ...

May 29, 2014

Gia Đình Phật Tử chúng ta, nhất nhất mọi việc đều có phát nguyện, ví dụ lễ “Phát nguyện vào Đoàn” cho đoàn sinh mới gia nhập, lễ Phát nguyện thọ cấp…v.v. Như vậy, Phát Nguyện là bước khởi đầu cho mọi phật sự dầu lớn, dầu nhỏ trong GĐPT mà các anh, các chị đã dạy dỗ cho...

May 28, 2014

Đây là nơi dành cho đoàn sinh, phụ huynh và thân hữu cùng nhau trao đổi kiến thức Phật pháp, chia xẻ kinh nghiệm tu tập, giúp nhau trên bước đường tu học vì... "ăn cơm có canh, tu hành có bạn" ! Chúng ta có thể đặt vấn đề, nêu những thắc mắc... và cùng nhau thảo luận,...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

November 3, 2015

May 28, 2014

Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

Gia Đình Phật Tử chúng ta, nhất nhất mọi việc đều có phát nguyện, ví dụ lễ “Phát nguyện vào Đoàn” cho đoàn sinh mới gia nhập, lễ Phát nguyện thọ cấp…v...

PHÁT NGUYỆN - PHÁT TÂM

May 29, 2014

1/2
Please reload

Archive
Please reload

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Gia Trưởng & Liên Đoàn Trưởng

Htr Thị Nguyện  Huỳnh Ngọc Trọng                             514-924-0950

Đoàn trưởng Thiếu Nam

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt                              514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn