TÀI LIỆU

Phật Pháp

​Căn bản giáo lý đạo Phật, học theo bậc, theo chương trình do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ban hành.

 

Oanh Vũ có các bậc Sơ sanh, Mở mắt, Chân cứng, Cánh Mềm, Tung bay.

 

Thiếu học theo các bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện.

Dấu đi dường

Ký hiệu đi đường thường dùng trong trò chơi GĐPT, để luyện tập óc quan sát.

Nút dây

Kỹ năng thắt gút/nút dây, tiện lợi cho cắm trại, và ứng dụng trong cuộc sống. 

Bài hát sinh hoạt

Các bài hát sinh hoạt thanh thiếu niên, dùng trong sinh hoạt GĐPT.

Truyền tin

Căn bản truyền tin và mật thư dùng trong GĐPT, nhằm đào luyện óc phán đoán, nhanh nhạy, tìm tòi.

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Liên Đoàn trưởng

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now