Oanh Vũ
momat.jpg
Mở Mắt
02.CanhMem.jpg
Cánh Mềm
chancung.jpg
Chân cứng
tungbay.jpg
Tung bay
Ngành Thiếu
huong-thien.jpg
Hướng Thiện
SoThien.jpg
Sơ Thiện
TrungThien.jpg
Trung Thiện
Chánh Thiện
Tài liệu tiếng Pháp

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Liên Đoàn trưởng

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now