THÔNG BÁO
SINH HOT
TÀI LIU
GIA NHẬP
Các công tác và sinh hoạt cho 2017

 

 

 

Hội chợ Tết Montréal (15/1/2017)

Mừng Xuân Bính Thân

Trại họp bạn mùa đông (10-12/3/2017)

Chu niên lần thứ 8

Đại lễ Phật Đản (14/5/2017)

Trại gia đình (18-20/8/2017)

Đại lễ Vu lan (27/8/2017)

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Gia Trưởng & Liên Đoàn Trưởng

Htr Thị Nguyện  Huỳnh Ngọc Trọng                             514-924-0950

Đoàn trưởng Thiếu Nam

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt                              514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now