Thông báo

 

 

 

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Gia Trưởng & Liên Đoàn Trưởng

Htr Thị Nguyện  Huỳnh Ngọc Trọng                             514-924-0950

Đoàn trưởng Thiếu Nam

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt                              514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now