Tiếng Việt

Sách dùng trong GĐPT Quan Âm

sachLopMG_cover1024_1.jpg
sachLop1_cover1024_1.jpg
sachLop2_cover.jpg
sachLop3_cover.jpg
z-bia sach lop 00 vo long.jpg
zbia sach lop 0 mau giao.jpeg
z-bia sach lop 1.jpg
z-bia sach lop 2.jpg
z-bia sach lop 3-page-001.jpg
z-bia sach lop 4-page-001.jpg
z-bia sach lop 5-page-001.jpg
z-bia sach lop 6-page-001.jpg

Sách tham khảo

 

Dưới đây là 1 số tài liệu tiếng việt sưu tâm trên Internet

 

Chương trình dạy tiếng việt

 

Vietlist.us

 

Trung tâm việt ngữ Văn Lang

 

Tiếng Việt thực hành

Trường Việt ngữ Hùng Vương (Texas)

 

 

 

 

 

Truyện tranh tiếng việt

 

Hang sách sóc nhí

 

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Liên Đoàn trưởng

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now