top of page

GĐPT Quan Âm được thành lặp từ năm 1984. Trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, GĐPT Quan Âm đã phải tạm ngưng sinh hoạt từ 1996 đến 2008.

 

Nhờ nhân duyên, GĐPT Quan Âm đã chính thức tái sinh hoạt năm 2008.

 

Ngày hôm nay, với sự cố vấn của Thầy Trụ Trì chùa Quan Âm và sự điều động của Ban Huynh Trưởng (BHT), với châm ngôn BI-TRÍ-DŨNG, GĐPT Quan Âm sinh hoạt hàng tuần tại chùa Quan Âm

 

Ssinh hoạt theo lứa tuổi, Oanh Vũ (7-12), Thiếu (13-17), Thanh (18 trở lên) chương trình sinh hoạt bao gồm các lớp Việt Ngữ, lớp Phật Pháp, hoạt động thanh thiếu niên, văn mỹ nghệ, hoạt động xã hội từ thiện.

Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục thanh, thiếu và đồng niên được thành lập ở Việt Nam cách đây trên 60 năm và nay đã hiện diện trên khắp năm châu, đặc biệt có mặt ở Canada từ những năm đầu của thập niên 80.

 

Hiện nay các GĐPT Việt Nam đã thống nhất tổ chức dưới danh xưng là Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới và GĐPT Quan Âm là một thành viên. 

 

Dưới ánh sáng của giáo lý Phật đà, sứ mạng của tổ chức GĐPTVN là phục vụ đạo pháp và dân tộc, phục vụ xã hội và con người. 

BHD Châu Âu

BHD Canada

BHD Hoa Kỳ

BHD Úc Đại lợi

BHD Quốc nội

CẢC GĐPT TẠI CANADA

GĐPT Chánh Kiến, Ottawa, ON

GĐPT Vạnh Hạnh, Toronto, ON

GĐPT Hương Đàm, Hamilton, ON

GĐPT Pháp Vân, Mississauga, ON

GĐPT Thiện Tâm, Edmonton, AB

GĐPT Huyn Quang, Vancouver, BC 

Vài nét về GĐPT Quan Âm

bottom of page