Chương trình ngành thiếu

HƯỚNG THIỆN:

 

 • Phật Pháp

  1. Hiểu và thuộc châm ngôn, 5 điều luật ngành Thiếu

  2. Ý nghĩa hoa sen và mục đích GĐPT

  3. Ba ngôi báu

  4. Hiểu và th0uộc bài sám hối

  5. Ý nghĩa cờ Phật giáo

  6. Sự tích đức Phật từ sơ sanh đến xuất gia

  7. Chuyện tiền thân

 

 • Hoạt động thanh thiên

  1. Hiểu hệ thống tổ chức trong đoàn

  2. Gút: dẹt, quai chèo, sỗ 8

  3. Thông tin : Morse bằng còi

  4. Dấu đi đường và phương hướng

 

 • Văn nghệ

  1. Bài ca chính thức GĐPT và Trầm hương đốt

  2. Ba bài hát sinh hoạt

   • Bốn phương trời

   • Nào về đây

   • Hát to hát nhỏ

 

 

SƠ THIỆN:

 

 • Phật Pháp

 1. Ba sự quay về (Tam quy)

 2. Bốn ân (Tứ Ân)

 3. Năm giới (Ngũ giới)

 4. Sáu phép hoà kính (Lục Hòa)

 5. Ý nghĩa ăn chay, niệm Phật

 6. Hiểu nghi thức thông thường

 7. Sự tích đức Phật từ xuất gia đến nhập diệt

 8. Chuyện tiền thân

 

 • Hoạt động thanh thiên

 1. Hiểu hệ thống tổ chức Gia đình Phật tử cấp gia đình

 2. Gút: mỏ chim, căng dây, ghế đơn

 3. Thông tin : Morse bằng cờ

 4. Dấu đi đường và phương hướng

 

 • Văn nghệ

 1. Ba bài hát sinh hoạt

  • Ta ca hát

  • Gia đình thân ái

  • Trai áo lam

 

 

TRUNG THIỆN:

 

 • Phật Pháp

 1. Lý Nhân duyên – Nhân quả - Luân hồi

 2. Năm uẩn

 3. Tứ nhiếp pháp

 4. Thập thiện

 5. Ý Nghĩa an cư kiết hạ

 6. Vua Trần Nhân Tông

 7. Sự tích bồ tát

 

 • Hoạt động thanh thiên

 1. Hiểu hệ thống tổ chức Gia đình Phật tử cấp miền

 2. Gút: căng dây, ghếp kép, thoát thân

 3. Thông tin : Morse bằng đèn, mật thư

 4. Dấu đi đường và phương hướng

 5. Cấp cứu:

 

 • Văn nghệ

 1. Ba bài hát sinh hoạt

 

 

 

CHẢNH THIỆN:

 

 • Phật Pháp

 1. Tứ Đế

 2. 12 Nhân Duyên

 3. Bát Chánh Đạo

 4. Kinh 10 điều thiện

 5. Thiện Ác Nghiệp báo

 6. Lục Độ

 7. Quán tưởng niệm Phật

 8. Bát Quan Trai

 

 • Hoạt động thanh thiên

 1. Gút: trang trí

 2. Truyền tin : Morse, soạn mật thư

 3. Tìm phương hướng bằng sao

 4. Cấp cứu:

 • Văn nghệ

 1. Ba bài hát sinh hoạt

Gia đình Phật tử Quan Âm

Chùa Quan Âm

3781 Av DeCourtrai

Montreal

Điện thoại

514-735-9425

5514

Liên Đoàn trưởng

Htr Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

514-298-0553

55

Gia trưởng Thị Nguyện Huỳnh Ngọc Trọng

Liên Đoàn Trưởng Thiện Tài Nguyễn Hữu Thế Phiệt

Liên Đoàn Phó Quảng Long Hà Văn Sơn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now